Translation is the business and I am blogging it

Start with this one

Zsee, editor of deceased Hungarian blog Lost in Translation published the essence of Hungarian to English translation, a sample sentence of an ordinary contract in our mother tongue:

Amennyiben az ajánlattevő/alvállalkozó illetőleg - ha ilyet az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához a részvételi jelentkezésében igénybe vett - a Kbt. 66.§ (2) bekezdése vagy a 67.§ (4) bekezdése szerinti (erőforrást biztosító) szervezet cégadataiban a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában benyújtott kivonat vagy igazolás vagy – magyarországi bejegyzésű társaság esetén – a cégkivonat, illetőleg az ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó nyilatkozata alapján változásbejegyzés (vagy adatváltozás) van folyamatban, és az nem került bejegyzésre az ajánlat benyújtásáig, abban az esetben az ajánlathoz csatolni kell az erre vonatkozó cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott, vagy más módon hitelesített változásbejegyzési kérelem, nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében a nyilvántartó bíróság/költségvetési szerv/kamara/jegyző által átvett változásbejegyzési/adatváltoztatási kérelem egyszerű másolati példányát is.

This one sentence starts the blog: Greetings!

No comments:

Post a Comment